Saun järve ääres

Majutuskoht, kus saun on järve ääres, annab kogu majutusele palju juurde. Eestis on palju erinevaid majutuskohtasid ning vähesed asuvad neid veekogu ääres. Tegime Teie elu lihtsamaks ja otsisime ülesse kohada, kelle saun järve ääres asub. Lisaks on ka mõned kohad sellised, mille saun asub tiigi või jõe ääres. Lõpuks on ju oluline, et sauna lähedal oleks mingisugune veekogu.